Sommeil et médecine générale
Recherche dans le site

Välkommen > Tupplur – detaljerad bipacksedel

Tupplur – detaljerad bipacksedel

Tuppluren, som alla kraftfulla mediciner, kan i vissa fall vara olämplig och ge oönskade bieffekter.
Läs därför noga igenom bipacksedeln.

Tuppluren är en mycket kraftfull ”sömnicin”!
Docdodos ordbok "DiDal ProSmg" ("FASS för främjande av sömn och allmänmedicin") är en fiktiv bok för hemsidan Sömn och Allmänmedicin (Sommeil et médecine générale) som skulle tillhandahålla en fullständig, officiell och aktuell information om de sk. sömnicinerna.

JPEG - 4.2 kb
Doc Dodo


Om den boken skulle ha existerat skulle man förutom information om tuppluren även finna särdrag och bruksanvisning för andra typer av gällande "sömniciner" så som: ljus, kost, värme, nöje och sociala kontakter. [1].


JPEG - 2.5 kb

TUPPLUR: SPS (Summering av produktens särdrag: "Sömnicin")

 • FORM OCH PRESENTATION

  Avsiktliga sömnepisoder inträffar oftast på eftermiddagen och är fysiologiskt gynnsamma för insomningen (i relation till den cykliska temperatursänkan i kroppen).

  Tuppluren består vanligtvis av en långsam och lätt sömn (faserna 1 och 2). Övergången till REM-sömnen (minne av drömmar, lakan som lämnat avtryck på huden, erektion vid uppvaknandet) under tuppluren anses vara patologisk (jfr dosering och försiktighetsåtgärder).

 • INDIKATION / ANVÄNDNING

  Tuppluren används vid kurativ och preventiv läkning av svår sömnighet under dagen.

  • Kurativ tupplur:
   - kompensation av frivilligt orsakad sömnbrist eller tidig uppstigning (natt- eller skiftarbete)
   - kompensation av ett ökat behov av sömn vid akut sjukdom (infektion –metabolisk eller degenerativ)
   - som en behandling av viss parasomni hos barn (sängvätning, nattskräck, sömngång) för att minska den djupa och långsamma sömnen under natten
  • Preventiv tupplur:
   - för att skapa en sömnkredit för skift- och nattarbetare
   - sömnhygien hos dem med narkolepsi och idiopatisk hypersomni
  • Fysiologisk tupplur:
   - graviditet
   - barn under 6 år
   - pensionärer: se längre ner
  JPEG - 10.6 kb
  måste introduceras före 8-års ålder


 • DOSERING

  Tupplurens rytm och varaktighet varierar i förhållande till var och ens behov av sömn. Detta behov beror på den individuella kronotypen( morgon- eller kvällsmänniska, kort- eller långtidssovare, flexibel eller rigid) samt den personliga livsstilen.

  Generellt sett bör siestan hållas kort beroende på omständigheterna.

  • Kurativ tupplur: max. 20-40 min (i början av eftermiddagen).
   En längre tid orsakar varaktiga koncentrationsproblem. På Harvard universitet har man jämfört resultatet av tester för vakenhet och minneskapacitet efter tupplurar på 30 och 60 minuter. Detta har visat att den kortvariga tuppluren är den mest effektiva.
   En tupplur som varar längre än 60 minuter gör att sömnen kan övergå i REM-sömn och riskerar att leda till stora försämringar under den kommande natten eller de kommande därefter.
   ”Flash-siesta” är en liten stunds avkoppling med slutna ögon som tillåter några minuter sömn, ofta av mycket återhämtande karaktär. Den är till för akuta nödfall. Den måste höra till undantagsfallen och är reserverad för yrkesmän (dykare, militär, sportsmän … och gravida kvinnor).
  • Preventiv tupplur: så lång som möjlig för att skapa en sömnkredit innan nattarbetet eller i fall av långtidsbilkörning, dykning på egen hand, nyårs- och julvaka osv.

 • ANVISNING


  Tillämpas i början av eftermiddagen, helst i horisontalt läge, i mörker, i lugn och i tystnad. Tuppluren bör infinna sig under den fas då kroppstemperaturen sjunker, vilket inträffar efter kl 13.

  JPEG

 • KONTRAINDIKATIONER

  Villkorslösa kontraindikationer:

  • Insomni:
   Tuppluren besitter en kraftfull anti-sömneffekt på den nattliga sömnen hos den som lider av insomni (däremot är det den bästa stunden att ägna sig åt att utöva avslappning).
  • Syndrom av fasförskjutning:
   Tuppluren förvärrar förseningen av insomnandet på kvällen.


  Relativa kontraindikationer:

  • Äldre människor:
   Inaktivitet eller alldeles för lång tupplur gynnar den nattliga insomnin hos de äldre. Olämplig användning av sömnmedel, särskilt vid den åldern, ökar daglig sömnighet och blir till en tragisk ond cirkel.
  • Fibromyalgi:
   En del av åtgärderna mot trötthet och "hyposömnsyndrom" (trots att den sjuke bäst anser sig behöva vila) är att progressivt återuppta och upprätthålla en regelbunden och försiktig uppväckande fysisk aktivitet.
   Det är snarare önskvärt att maximalt begränsa risken för daglig sömnighet i dessa fall där besvären mest handlar om trötthet än om själva sömnigheten.
   Behandling av fibromyalgi består av alla de återgärder som främjar vakenhet. Efter lunchtid då sömnighet lätt uppkommer är alltså rätt tid att ta ett riktigt varmt bad.
  • Barn över 8 år eller mycket korttidssovande barn:
   Sömnbehovet är lika varierande hos barn som hos vuxna. Vissa barn upphör att vila middag efter 2- eller 3-års ålder. Det är meningslöst eller t o m giftigt att tvinga dem att sova (negativ betingning av sömnen och risk för insomni i vuxen ålder).

   (Obs! Man måste dock se till att möjligheten att sova efter lunch finns för barn upp till en ålder av 6 eller 7 år. För dem som inte somnar eller för de äldre barnen borde tid avsättas åt fria och avkopplande aktiviteter eftersom denna tid är minst lämpad åt längre intellektuell aktivitet. I klartext bör eftermiddagen inte börja med inlärning av svårare ämnen.)
   Efter 7-8 år är tupplur suspekt och kräver ett läkarbesök.

  • Tonåringar:
   I tonåren återkommer behovet av tupplur. Detta bör urskiljas från sovmorgonen som faktiskt tillåter att kompensera den ackumulerade sömnbristen som, vid den här åldern, byggts upp under veckan. Men ibland kan det medverka till att förvärra fasförskjutningssyndromet. Olika faktorer ansamlas till att orsaka insomni på söndagskvällen och veckan börjar med en stor sömnbrist.
  • Depression:
   Tuppluren har ibland en förvärrande effekt hos den sjuke med depressiv tendens. Ett mönster av överdriven daglig sömnighet och morgoninsomni kan vara ett tecken på en verklig depression. Här är sömnbesväret sekundärt i förhållande till problem med humöret som effektivt kan förbättras med antidepressiv medicinering.
   Inom vissa moderna psykiatrienheter behandlar man sjuka som drabbats av svår depression genom deprivation av sömn var fjärde natt. Den sömnlösa natten har en stimulerande effekt på dessa trötta (men inte sömniga) patienter.

 • FÖRVARNING och FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

  Förvarning:
  Den kurativa tuppluren riskerar att undergräva den betydande delen av följande natts sömn och skapa en försening av insomningen med kvällsinsomni och svårigheter att vakna följande dag på den inprogrammerade tiden (och man bygger upp en sömnskuld inför hela veckan).
  En för lång tupplur hos barn förskjuter kvällens insomning.
  Vidmakthållandet av tupplur efter 10 års ålder eller att den oförklarligt återuppträder i vuxen ålder leder till att man måste undersöka sömnen.

  Försiktighetsåtgärder:
  Respektera användningen och kontra-användningen på ett sätt som inte döljer en möjlig sömnstörning (sömnapné, överaktiva benrörelser, narkolepsi osv….).

 • KOMBINATION med ANDRA MEDICINER


  Användning av lugnande medel på kvällen ökar sömnigheten under dagen. Det gynnar i sin tur kvällsinsomnin de följande dagarna och bygger upp en utgångspunkt för en ond cirkel av insomni (se Insomni – Att vilja sova)).
  Alkohol kan vid tillfällig konsumtion öka risken för patologisk sömnighet. Hos en kronisk alkoholist kan däremot effekten av alkohol minska effektiviteten av lugnande medel.
  Generellt sett ska man undvika tunga måltider innan man går och lägger sig, däremot gynnar hungerskänslan bildandet av ett hormon med uppväckande effekt och det är bra att inte lägga sig med tom mage.
  Kaffe och te döljer sömnighetskänslan i början av förmiddagen och kan störa kompensationsmekanismerna av en sömnskuld som man får genom de korta tupplurarna.

 • GRAVIDITET och AMNING

  Gravida kvinnor uppmanas starkt till att ta tupplurar redan i början av graviditeten (fysiologisk hypersomni).
  En kvinna som ammar sitt spädbarn måste lära sig att väl hantera de nattliga uppvaknandena under de första månaderna genom att synkronisera tupplurar under dagen med sitt barn. Denna kunskap om tupplurens fördelar är värdefull innan man etablerat bebisens dag- och nattrytm.
  (Se artikeln Sommeil du nourrisson)

 • BIVERKNINGAR


  - Migrän och huvudvärk. Personer med migränproblematik rapporterar ofta att tuppluren framkallar ett utbrott, vilket vittnar om problem med kronobiologin.

  - Insomni (genom kollapsat sömntryck)

  - Förskjutning av sömnfasen (se nr 6 Förvarning och försiktighetsåtgärder)
  - Risk för förvirring vid plötsligt uppvaknande under den långsamma sömnen: Elpenor syndrom (namngett efter Odysseus kamrat som dog till följderna av en förvirring då han vaknat). Förekomsten av ett uppvaknande under fasen av djupsömn kan orsaka farligt sömngångsbeteende tex. att köra i motsatt färdriktning på motorvägen, att falla osv.
  OBS! Förekomsten av förvirrade uppvaknanden måste dra uppmärksamheten till en eventuell idiopatisk hypersomni.

  Riktlinjer för tuppluren På långsträcksflyg har piloter tillstånd att ta tupplurar om de vidtar försiktighetsåtgärder vid uppvaknandet genom t ex (säkerhetstid, ljusterapilampor).

 • KÖRFÖRMÅGA

  Studier visar att en paus på 15 minuter varannan timme (med några minuter av sömn), gör att långdistanschaufförer kan behålla en perfekt nivå av vakenhet.
  Däremot är det farligt att köra ett fordon under perioder av daglig sömnighet ( mellan kl 14-17, se Biverkningar), särskilt hos en person med sömnbrist eller som är van vid regelbundna tupplurar (jfr beroende).

 • ÖVERDOSERING


  - Uppkomst av insomni och hyposomni, daglig sömnighet och kronisk trötthet.
  - Beroende: tuppluren är inskriven i den biologiska rytmen för att tillåta organismen att anpassa sig till påtvingad sömnbrist under natten. Det är också en levnadsvana som beror på påverkan av miljö och kultur. Därför försöker den aktuella regeringen i Spanien, utan framgång, att ändra denna vana som inte är i enlighet med den globaliserade världens villkor.

 • FARMAKODYNAMIK

  Anti-sömnighet (N: nervsystemet)
  Tuppluren ger en ökad vaksamhetseffekt, men utan drogens biverkningar. Den åtgärdar sänkta kognitiva förmågorna (bl a minnet), motoriska funktioner, och nervfunktioner som orsakats av experimentell sömnbrist.
  Bara 10 % av gorillor siestar spontant.
  25 % till 50 % av människor känner ett behov av att siesta men väldigt få av dem har möjlighet till det.
  Perioder för tupplurar följer den biologiska klockan men märks först av tydligt hos människan vid nattlig sömnbrist.
  Så är det t ex i varma länder där det är bekvämare att gå lägga sig senare så att man hinner njuta av kvällens kyla.
  På samma sätt är det även för nattarbetaren eller de som arbetar extremt tidigt (bagare, städföretag....)

 • FARMAKOKINETIK

  Tuppluren bör nödvändigtvis tillämpas när den fysiologiska perioden av minimum vakenhet inträffar. Den korresponderar med sänkan av kroppstemperaturen.
  Den lämpliga inkörsporten till den långsamma (återhämtande) sömnen infaller i början av eftermiddagen (mellan kl 13- 15.30).
  Sömnen inträffar rytmiskt i cykler i enlighet med kroppens temperatur samt melatonin- och kortisolhalten.
  Notera att, i motsats till gängse uppfattning, beror inte tupplurens tidpunkt under dagen på tidpunkten för måltiden. Man kan ta en tupplur även under en period av fasta om man lider av sömnbrist.

 • VARNING


  1°) Då sömnen inträffar under en fas av stigande temperatur (sovmorgon eller sen tupplur) gynnas REM-sömnen under dagen och riskerar att störa den biologiska klockan.
  2°) En förlängd tupplur som överstiger 20 minuter hos en vuxen kan öka risken för insomni.

JPEG - 1.6 kb
Colette sover lika mycket som sin katt

LÄKEMEDELSINFORMATION

 • Försäljningstillstånd: Tre till sex miljoner år sedan
 • Pris: Gratis- tuppluren är ett nöje som inte kostar någonting
 • Återbetalning: 0%
 • Samhällsanpassat


Se artikeln om de andra "sömnicinerna".

Fotnoter

[1Sport är en kombination av "sömniciner" eftersom den påverkar sömnen på ett samlat sätt av minst två eller tre "sömniciner".
Skratt och kärlek utgör också en del av "sömnicinerna" som märkbart förbättrar sömnen
Auteur | Contact | Copyleft | Traductions | derniere modif 13-Juli-2012.